kontakt

RC Slovakia, s.r.o.

Mlynské Nivy 10
821 09 Bratislava

IČO:35 870 362
IČ DPH: SK2021770927

+421 903 791 784
zubo@rcslovakia.sk
www.rcslovakia.sk

Alizé skies

Bulharská 71
821 04 Bratislava

+421 911 713 000
manakova@rcslovakia.sk
www.rcslovakia.sk

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo